Vybrat šablonu
50% ho
tovo

30 dní aplikace zdarma

Na jaký e-mail Vám můžeme poslat přístup do aplikace?

(pokud e-mail s přístupy nedorazí do 5 minut, zkontrolujte také hromadnou a spam složku)

Vše, co letos potřebujete vědět o daňovém přiznání

Vše, co letos potřebujete vědět o daňovém přiznání

Už je to zase tady. Daně. Možná patříte mezi ty svědomité, kteří už mají daňové přiznání zpracované a odevzdané. Možná je naopak vůbec neřešíte, protože v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů vám stačilo zaběhnout do mzdové účtárny vašeho zaměstnavatele a podepsat tam příslušnou kolonku za loňský rok.

Možná ale patříte mezi velké procento těch, kterým v průběhu března opakovaně volá účetní nebo vyskakuje připomínka v kalendáři, že zase už… máte mít připravené podklady, účtenky a všechny náležitosti potřebné k daňovému přiznání. Jenže termín odevzdání daňového přiznání se blíží a vy stále nic přichystaného nemáte...

 
První duben, to je ten den

Pokud patříte mezi poslední skupinu, je potřeba vědět, že posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání v řádném termínu je letos 1. dubna. Na Apríla. Pokud ovšem nevyužíváte služeb daňového poradce, tam je to jinak. Současně je to také poslední den lhůty pro úhradu daně. Finanční úřady ale v případě pozdního odevzdání tolerují zhruba dalších pět dní. Pak už rozdávají pokuty.

Ať už patříte do jakékoliv skupiny, měli byste mít alespoň základní přehled, jaké změny v oblasti daní se vás mohou týkat. Hlavními změnami pro daňové přiznání za rok 2019 jsou oproti předchozím letům vyšší paušální limity pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), přísnější podmínky pro daňový bonus, nižší daně pro rodiče předškolních dětí a také vyšší limit pro platbu sociální daně.

 

Vyšší paušální limity

Tato změna se dotkne těch OSVČ, kteří při výpočtu daňového základu uplatňují výdajové paušály. Jsou velmi oblíbené, protože zjednodušují daňové přiznání a díky nim může být i částka pro platbu povinné daně výrazně nižší než při uplatňování skutečných výdajů. Samozřejmě záleží na jejich výši.

Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je možné aktuálně uplatnit 30%, 40%, 60% nebo až 80% výdajový paušál. Ten nejvyšší se uplatňuje například u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro řemeslné živnosti. Nejnižší naopak u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Paušální výdaje samozřejmě není možné vypočítat z libovolné sumy. I na ně je uplatňován limit, tzv. maximální uplatnitelná výše výdajů. Limit se oproti roku 2018 zdvojnásobil na dva miliony korun. To je opravdu výrazné zvýšení, které mnoho OSVČ uvítá.

Zpřísnily se ale podmínky čerpání daňového bonusu. Daňový bonus se týká rodičů dětí, které jsou rodiči ještě tzv. vyživovány. Pokud je vaše daňová povinnost záporná vlivem slevy na dani za děti, jde o daňový bonus.

Daňový bonus na vyživované děti dostanete jen v případě, že máte reálné příjmy ze závislé činnosti nebo příjmy ze samostatné činnosti a dosáhli jste na příjem v kalendářním roce nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro zdaňovací období roku 2019 to znamená příjem minimálně 80 100 korun. Od roku 2018 se do příjmů pro daňový bonus už nezapočítávají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku. Maximální daňový bonus je 60 300 korun.

 

Dobrá zpráva pro rodiče předškolních dětí

Zvyšuje se maximální uplatnitelná částka tzv. školkovného. Znamená to zvýšení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. Maximální limit školkovného se taktéž odvíjí od výše minimální mzdy. Limit za rok 2019 díky růstu minimální mzdy vzrostl o 1 150 korun. To znamená, že za rok 2019 můžete uplatnit maximální školkovné na každé dítě navštěvující školku až 13 350 korun.

 
Vyšší limit pro platbu solidární daně

To je pro změnu dobrá zpráva pro daňové poplatníky s vysokými příjmy. Ti musí platit takzvanou solidární daň. Limit pro platbu solidární daně se za rok 2019 zvýšil až na částku 1 569 552 korun. 

Zajímavá je výjimka pro daňového poplatníka, který sice těchto příjmů dosáhl jako zaměstnanec a standardně by za něj roční zúčtování daně mohla vyřídit mzdová účtárna, ale v tomto případě si je povinen si daňové přiznání vyplnit sám. Stačí mu k tomu zjednodušený dvoustránkový daňový formulář. Od zaměstnavatele jen potřebuje potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. 

Jana Příkladná
Autor: Jana Příkladná

Jako poradce pracuji od roku 2008. Průzkumy ukazují, že až 80% lidí se v průběhu života setká s určitými finančními problémy. Asi Vás teď překvapí, že ve většině případů není problém v tom, že by lidé málo vydělávali , ale chyba je ve špatném zacházení a hospodaření s penězi.

Tento web Vám pomůže vyznat se ve složitém světě finančních produktů. Stačí si přečíst několik článků na tomto webu a uvidíte, že základní přehled se Vám dostane pod kůži velmi rychle. Žádný "finanční poradce" pak nebude mít šanci Vás jakkoli obalamutit. Profese finančního poradenství v ČR utrpěla mnoho šrámů.